Wednesday, September 9, 2009

Jano Rečo, Jan Plesl (co-work)

dokumentární fotograf Jano Rečo (nahoře) a multimediální umělec, můj bývalý spolužák, Jan Plesl, v jednu hodinu ranní,
dne 5. 9. 2009 U Malého Glena.
the documentary photographer Jano Rečo (upper photo) and multimedial artist, my former schoolmate Jan Plesl at one o'clock in the morning,
day 5. 9. 2009 At Maly Glen.

No comments: