Tuesday, September 15, 2009

The Bridge


Praha, 14. 9. 2009

Vltava (The Bridge)

koupání ve Vltavě v Praze s kamarádkou Veronikou. Swimming in Vltava in Prague with my friend Veronika.
Já jsem na horní fotce. I'm the man on the upper photo.


Praha, 14. 9. 2009

Wednesday, September 9, 2009

Proč jsem už dlouho nic nezveřejnil na inernetu?

Protože mi to ženy, se kterými jsem v poslední době tvořil, zakázaly. Svým způsobem jsem tak už vyčerpal možnosti daného způsobu tvorby. Budu teď řešit jiný témata.

Jano Rečo, Jan Plesl (co-work)

dokumentární fotograf Jano Rečo (nahoře) a multimediální umělec, můj bývalý spolužák, Jan Plesl, v jednu hodinu ranní,
dne 5. 9. 2009 U Malého Glena.
the documentary photographer Jano Rečo (upper photo) and multimedial artist, my former schoolmate Jan Plesl at one o'clock in the morning,
day 5. 9. 2009 At Maly Glen.